Årsredovisningen för 2021 visar ett positivt resultat

Årsbokslutet är klart och nästa vecka påbörjar revisorerna sitt arbete med granskningen. Årets resultat blev 12,3 miljoner kronor för kommunen och 21,4 miljoner kronor för kommunkoncernen.

Kommunen:

  • Inför 2021 sattes budgeten till 0 kr. Budgeten utarbetades mitt i en pågående pandemi med stöd av de prognoser som fanns tillhands då. Mycket har hänt i ekonomin sedan dess och kommunernas skatteintäkter överstiger kraftigt de prognoser som låg till grund för budgeten och många kommuner redovisar resultat som är högre än budgeterat för 2021.
  • För Vadstenas del innebär det 12,6 miljoner kronor i högre skatteintäkter. Avskrivningar och räntor avseende framskjutna projekt uppgår till lägre belopp än budgeterat och kostnader tagits i form av engångsposter för evakuering i skolprojektet och fastighetsunderhåll.
  • Samtliga nämnder har klarat att hålla sina ramar och visar dessutom positiva budgetavvikelser.

Koncernen:

  • När man ser på koncernens resultat så ingår även Vadstena fastighets AB som har ett resultat på drygt 9 miljoner kronor mot budgeterat 4,3 miljoner kronor. Orsaken till det höga resultat är att man sålt en fastighet och gjort en reavinst.