Suicidpreventiva dagen: Så jobbar Vadstena kommun

Suicidpreventiva dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Dagen uppmärksammas på olika sätt runt om i landet.
Vadstena kommun antog i våras en egen handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet.

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Ungefär 50 av dessa personer är hemmahörande i Östergötland.

Suicid är det begrepp som används för en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden. Det som förr oftast benämndes som självmord.

Vision av riksdagen

Ett svårt lidande kan få suicid som den yttersta konsekvensen. Det finns många orsaker till det lidande som kan resultera i en suicidhandling. Det kan handla om en svår sjukdom (psykisk eller somatisk) eller olika typer av trauman eller svåra livshändelser, till exempel arbetslöshet, social isolering, ekonomiska svårigheter eller en förlust av närstående.

Sveriges riksdag antog 2008 visionen att ingen ska behöva ta sitt liv. Utifrån den visionen har Östergötlands kommuner och regioner tillsammans antagit en länsövergripande strategi för hur man ska arbeta med suicidprevention i länet.
I den ingår bland annat att varje kommun uppmanas att anta egna handlingsplaner för det suicidpreventiva arbetet i kommunen.

Bildande av arbetsgrupp

I Vadstena antog kommunstyrelsen i våras kommunens övergripande handlingsplan som gäller för samtliga verksamheter i kommunen. Första steget i handlingsplan är att bilda en kommunövergripande arbetsgrupp som ska ta extra ansvar för frågorna och bidra med kunskap ut i sina verksamheter. Just nu pågår arbetet för att bilda denna grupp.

Läs gärna handlingsplanen i sin helhet här. (länk här till dokumentet, eller hur vi snyggas gör här).