Äldre kvinna. Glädje. Genrebild.

Meningsfulla aktiviteter – ABC för god psykisk hälsa

Forskning visar att personer som är aktiva på olika sätt, gör saker tillsammans och ägnar sig åt aktiviteter som upplevs meningsfulla generellt mår bättre psykiskt.  Vadstena kommun har gått med i ett pilotprojekt som drivs av Region Östergötland och initiativet ABC för god psykisk hälsa, där vi förmedlar information om hur man som enskild individ och tillsammans med andra kan jobba med sin psykiska hälsa.

Genom att göra något aktivt, Act, som till exempel dansa, ta en promenad och samtidigt göra något tillsammans, Belong, som till exempel delta i en bokcirkel eller börja en kurs och dessutom göra något meningsfullt, Commit, som till exempel hjälpa andra, ser man hjälper till att bidra till en god psykisk hälsa.

ABC för god psykisk hälsa är ett koncept som startade i Australien med lyckat resultat. Det har sedan spridit sig till Danmark och Norge och nu även till Sverige och Östergötland. Initialt har man valt att satsa på personer över 65 år men förhoppningen är att konceptet ska kunna bli användbart för alla åldergrupper.

Ny webbsida

Kommunens del i detta projekt har bland annat varit att skapa en informations-sida på kommunens webbplats om konceptet och vikten av att arbete med sin psykiska hälsa. På denna sida ska det även finnas information och länkar till lokala föreningar eller aktörer med aktiviteter som främjar psykisk hälsa enligt ABC-metoden. Här finns även länkar till regionens sida om ABC för psykisk hälsa där det finns självtester att göra för att se hur bra ens egna psykiska hälsa är.

Träningsfilmer

I samband med projektet har kommunen även påbörja ett samarbete med företaget ExorLive som skapar träningsfilmer, främst riktade mot äldre. Träningsfilmerna läggs ut på kommunens webbplats och i dagsläget finns totalt 17 filmer indelade i tre olika områden; Sittande rörelser, Stadig och Balanserad samt Benstark. Detta görs för att vi vet hur viktigt det är att hålla igång sin träning både för balansen, för välbefinnandet och för den psykiska hälsan. Filmerna är korta och lätta att följa och de är tänka att kunna utföras i hemmet. Framöver kommer dessa filmer kunna användas för gemensam träning vid kommunens träffpunkt. Även kommunens rehab-personal kommer använda sig av dessa filmer, eller klippa till egna filmer utifrån materialet, och kunna ordinera våra brukare.