Familjehemmens dag den 27 april

I morgon, den 27 april, är det familjehemmens dag, en dag då fokus sätts på familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd. Och det behövs fler i Vadstena. 

– Vi har flera fantastiska familjehem i Vadstena, men vi behöver bli fler. Att ett barn inte kan bo med sina föräldrar kan bero på flera saker och det viktigaste för oss som kommun är då att vi kan erbjuda dessa barn en trygg miljö i ett annat hem, säger Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt eget kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen, eller att det finns missförhållanden i hemmet på grund av till exempel våld eller missbruk.

Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, som exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Noggranna utredningar

– Den viktigaste uppgiften för ett familjehem är att ge barnet eller ungdomen en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Socialtjänsten har regelbunden kontakt med familjehemmen för att göra olika uppföljningar men också för att ge stöd, både till familjehemmet och till barnet. Innan någon familj kan bli ett familjehem görs noggranna utredningar av familjen och när det sedan blir aktuellt att ta emot ett barn försöker man matcha familjehem och barn för att placeringen ska bli så bra som möjligt, fortsätter Linda Fröjdh Dahlgren.


Funderar du på att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson eller bara är nyfiken på vad det innebär finns det mer information om detta på kommunens webb.

Du kan också kontakta kommunens IFO-reception som lotsar dig vidare till våra resurssamordnare som ansvarar för att rekrytera familjehem, kontaktpersoner, kontaktfamiljer och jourhem.

Kontakt:
IFO-receptionen i Vadstena
Telefon: 010-23 47 150