Fabian Thun och Peter Karlsson framför orange vägg.

Fabian Thun (S) och Peter Karlsson (M).

Lista: Detta ska majoriteten i Vadstena prioritera framöver

Vad ska den politiska majoriteten prioritera under den nyligen påbörjade mandatperioden?
Det framgår av deras viljeförklaring.

Efter valet den 11 september 2022, bildade Moderaterna och Socialdemokraterna i Vadstena kommun en majoritet. Tillsammans har de tagit fram en politisk viljeförklaring för mandatperioden.

Vad är en politisk viljeförklaring?

– Vi i Moderaterna har tillsammans med Socialdemokraterna tagit fram en övergripande riktning för politiken under mandatperioden, vilket är vår politiska viljeförklaring. Utifrån den har vi lyft fram prioriterade områden, alltså områden vi kommer att fokusera framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Moderaternas och Socialdemokraternas prioriterade områden för mandatperioden är:

  • Platsutveckling och näringsliv
  • Trygghet och boende
  • Kompetensförsörjning
  • Förskola och grundskola
  • Kultur och fritid
  • Klimat
  • Social hållbarhet
  • Landsbygd

Hur kommer ni att jobba vidare med de prioriterade områden?

– Varje år kommer kommunfullmäktige att besluta om uppdrag som vi vill ska genomföras, säger Fabian Thun kommunstyrelsens första vice ordförande (S).

Vad kan uppdragen handla om?

–  Vi har beslutat om många olika uppdrag av varierande omfattning. Bland annat vill vi utveckla hamnområdet inklusive siloområdet och stärka samverkan mellan näringslivet och kommunen för att klara våra gemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning, säger Peter Karlsson.

–  Vi har även gett i uppdrag att utveckla Tycklinge udde till ett naturreservat och friluftsområde samt att utreda möjligheterna för fria arbetsskor och arbetskläder för vård- och omsorgspersonal, fortsätter Fabian Thun.

Vad kännetecknar er politiska viljeförklaring?

–  Vår politiska viljeförklaring och de prioriterade områden som vi har presenterat, tillsammans med de uppdrag kommunfullmäktige har beslutat om, är tydligt kopplade till och inom ramen för de 17 globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 avslutar Peter Karlsson.