Skiss på lekplatsen med en liten version av Vadstena slott

Det är Elverdahls Lekplatser AB som utformat den kommande anläggningen.

Klartecken – nu kan nya lekplatsen äntligen börja byggas

Det har dragit ut på tiden, men nu har Länsstyrelsen gett tillstånd till kommunen att bygga den efterlängtade lekplatsen i Övre hamnparken.

Förhoppningen var att den nya lekplatsen skulle stå klar till sommaren tidigare i år, men den arkeologiska undersökning som gjordes i våras visade att det finns fornlämningar på platsen.

Sedan dess har kommunen väntat på besked om bygget av lekplatsen skulle kunna starta, eller om det skulle göras ytterligare utgrävningar.

Nu har Vadstena kommun emellertid fått tillstånd att anlägga den nya lekplatsen. Detta efter att man ändrat grundläggningsdjupet från 950 till 700 millimeter, vilket innebär att fornlämningarna inte kommer att påverkas negativt.

Mikael Lilja, mark- och exploateringschef, är glad över att kunna ge Vadstenaborna beskedet att lekplatsen nu kommer att byggas.
– Det är många som undrat, konstaterar han.

När kommer spaden att sättas i jorden?

–  Tanken är att försöka komma igång så snart det bara går. Blir det inte full vinter efter nyår så är tanken att vi startar i mitten av januari.