Skiss över den nya lekplatsen, där del är utformad som Vadstena slott

I den nya lekplatsen får barnen ett eget slott.

Oklart när nya lekplatsen i Övre hamnparken kan byggas

Förhoppningen var att den nya lekplatsen i Övre hamnparken skulle vara klar till juni. Så blir det inte. Länsstyrelsen ska först besluta om det ska ske fler utgrävningar på platsen eller ej.  

Det var i februari 2022 som det vinnande bidraget till ny utformning av lekplatsen utsågs. Det var Elverdahls Lekplatser AB som tagit fram det.

En ansökan om arkeologisk undersökning skickades till länsstyrelsen redan i november 2021 och när tävlingen om ny lekplats avgjordes i februari 2022 kompletterades ansökan med bilder och ritningar. I november i fjol år beslutade länsstyrelsen att en undersökning behövde göras.

Den gamla lekplatsen revs tidigare i år och den arkeologiska undersökningen genomfördes i april 2023 och visade att det finns fornlämningar på platsen.  Nu väntar kommunen på länsstyrelsens beslut om nästa steg.

– Frågan gäller om kommunen får bygga ovanpå fornlämningarna och spara dem som de är eller om alla lämningar ska grävas ut, säger kommunens mark- och exploateringschef Mikael Lilja.

All lekutrustning har kommit och är magasinerad i väntan på beslut från länsstyrelsen vad gäller arkeolog
– Vi sätter spaden i backen så fort vi får! Håll ut, den som väntar på något gott, säger Mikael Lilja.

Grusyta i övre hamnparken med slottet i bakgrunden.

Det är oklart när den nya lekplatsen kan börja byggas.