Fyra sopsorteringskärl med park och del av kloster i bakgrunden.

De första sopsorteringskärlen finns på Mynbacken.

Källsortering ersätter vanliga soptunnor

Soptunnor för allt avfall är på väg bort. Istället ska källsortering vara smidigt och bland annat finnas på folktäta platser.

#hållbaravadstena

De två första stationerna för Vadstenas del finns nu på Myntbacken, vid S:ta Birgittas kloster. Varje station har fyra olika tunnor, med papper, plast, glas och restavfall.
– Det är ett litet test, sedan får vi hur vi går vidare, säger kommunens mark- och exploateringschef Mikael Lilja.

– Vi vill bli mer miljömedvetna på offentlig plats.

Det är förändringar på gång när det gäller återvinning. Det ska bli lättare för allmänheten att återvinna förpackningsavfall och från 2024 blir det ett kommunalt ansvar. Det innebär bland annat att kommunen tar över återvinningsstationerna i Vadstena.

2027 inför också fastighetsnärainsamling vid flerbostadshus, där ansvaret kommer att vila på fastighetsägarna. Lär mer om detta här:
Vadstena kommun – Nu planeras fastighetsnära insamling vid flerbostadshus