Nu planeras fastighetsnära insamling vid flerbostadshus

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det.

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden.
En sådan ordnad sortering av förpackningar i eller i nära anslutning till bostäder blir dock obligatoriskt från 2027.
Det kallas för fastighetsnära insamling, eller FNI. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt.

Kommunen hämtar förpackningar från 2024

Från och med år 2024 är det kommunen eller kommunens upphandlade entreprenör som kommer att hämta fastigheternas förpackningar. Detta med anledning av en lagförändring som för över ansvaret för insamlingen från Förpacknings- och tidningsinsamlingen till kommunerna. Kommunen får ersättning för detta från producenterna.

Förpackningar ska sorteras ut i följande fraktioner:

  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Färgade och ofärgade glasförpackningar
  • Metallförpackningar

Alla återvinningsstationer, där konsumenterna också kan lämna sorterade förpackningar, kommer till en början att finnas kvar.