Vindskydd med tak med grönska i bakgrunden.

Arkivbild. Vindskydd från ett av de tidigare projekten.

Arknat – snart invigs de unika vindskydden

Den 24 augusti är det dags för invigning av tre unika vindskydd, varav ett på Omberg och två vid sjön Tåkern.

Den 11 augusti startade den två veckor långa arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av föreningen med samma namn. 15 ingenjörs- och arkitekturstudenter från hela Skandinavien ska skapa tre unika vindskydd uppe på Omberg och runt sjön Tåkern.

Den 10 augusti anlände 15 arkitekt- och byggnadsingenjörsstudenter från hela Europa till Östergötland, närmare bestämt Vadstena och Ödeshög, där de ska bo och arbeta under två veckors tid.

Under fredagen fick studenterna se de tre utvalda platserna för första gången och därefter startade arbetet med att ta fram skissförslag på platsunika vindskydd.

Platserna där vindskydd ska byggas är Stora Klint på Omberg, Svälinge naturreservat och Naturum Tåkern.
I lördags var det dags för presentation av idéerna och därefter beslut om vilket koncept på respektive plats som studenterna ska jobba vidare med. Nu återstår intensiva dagar med att omvandla skisserna till färdiga vindskydd och få dem på plats.

Invigning sker fredagen den 24 augusti och därefter är vindskydden fria att användas av alla.

Arknat Tåkern-Omberg är ett samarbete mellan föreningen Arknat, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Vadstena kommun och Ödeshögs kommun.

Om Arknat

Sedan 2017 har Arknat genomförts vid sju 7 tillfällen och nu är det Östergötlands tur.

För att möjliggöra projektet har Region Östergötland, Vadstena kommun, Ödeshögs kommun, Sveaskog och Länsstyrelsen gått ihop i ett brett samarbete för att öka friluftslivsmöjligheter i området.

Arknat arrangeras med syfte att öka förståelsen för träbyggnation för framtidens arkitekter och förstärka samspelet mellan arkitektur och natur.

Projektet resulterar i vindskydd som kommer nyttjas och uppskattas samt bidra till ökad utevistelse och folkhälsa.
Arknat har genom åren uppmärksammats internationellt för sitt unika och stimulerande koncept.

Se Arknats hemsida