Vättergårdens gemensamhetslokal invigd

Vättergårdens gemensamhetslokal invigd

Vätterngården som är ett av kommunens särskilda boenden byggdes 1995 och firade således 25 år i december 2020. Boendet består av 55 lägenheter indelade på fem olika avdelningar och ligger vackert med utsikt över Vättern. Ända sedan boendet öppnade har man dock saknat någon form av gemensamhetslokal där boende från flera avdelningar kan träffas och umgås eller för gemensamma aktiviteter.

Försenades av pandemin

Behovet av en lokal har funnits, och diskussioner pågått, länge men i april 2021 sattes så slutligen spaden i marken och den nya gemensamhetslokalen började byggas. Mitt under Corona-pandemin, som på vissa sätt försvårade bygget, byggdes alltså Vätterngårdens gemensamhetslokal. I slutet av 2021 stod den klar för användning och precis innan den fjärde vågen av Corona och nya restriktioner kom hann några boende från olika avdelningar umgås i lokalen för lite olika julaktiviteter.

Namntävling

I samband med detta hade man en tävling på boendet där alla boenden och personal fick komma med namnförslag på lokalen och sedan fick alla rösta på det förslag de tyckte var bäst. Vann gjorde avdelningen Sjöviks förslag och lokalen heter numera Sjöängen. Utrymme har Vätterngården haft ont om så i samband med bygget av gemensamhetslokalen byggde man även ett nytt personalrum och ett större förråd för hjälpmedel.

Formell invigning

På grund av Corona-pandemin och dess restriktioner har man fått skjuta på den formella invigningen av Sjöängen men den 29 april 2022 var det slutligen dags. Dagen till ära var alla boende välkomna till lokalen för lite bubbel och snittar. Socialchefen deltog och invigde lokalen. Även boendets egna kontaktpolitiker var inbjudna till invigningen som blev mycket lyckad. En trevlig och glädjefull dag där vi äntligen kunde träffas och få njuta av den fräscha och fina lokalen.

Nu när lokalen är klar kommer den användas flitigt att de boende, både för gemensamma aktiviteter men den ger också de boende möjlighet att låna lokalen för egna större sammankomster som kalas eller andra firanden. Även personalen kommer kunna använda den vid gemensamma möten då man inte haft någon bra lokal för detta innan. Lokalen är första hand för de boende och personalen men önskar någon annan låna den för att t.ex. erbjuda aktiviteter för de boende är det självklart välkommet men då behöver man först kontakta någon av boendets enhetschefer.