Värmebölja: Detta ska du tänka på vid extrem värme

Värmebölja: Detta ska du tänka på vid extrem värme

Det blir väntas bli mycket varmt de närmaste dagarna och ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Detta gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet, men det finns saker som du enkelt kan göra för att må bättre vid en värmebölja.

När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus. Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektra från relativt milda symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en till två dagar efter att höga temperaturer noterats.

Råd vid värmeböljor – till dig, dina vänner och anhöriga

De som behöver ta hand om sig lite extra är till exempel de äldre. När man blir äldre kan både temperaturregleringen och förmågan att känna törst bli sämre. Kroniska sjukdomar kan förvärras i värmen och så ökar riskerna för allvarliga hälsoproblem. De med psykisk funktionsnedsättningar kan ha svårare att uppfatta kroppens varningssignaler. De med fysiska funktionsnedsättningar kan behöva praktisk hjälp. Små barn och gravida kan vara särskilt utsatta då det blir mycket varmt. Vissa mediciner kan hindra kroppen från att reglera värme- och  vätskebalansen.

Det finns dock saker som du enkelt kan göra för att må bättre vid en värmebölja:

 • Det första är att dricka mer vatten. Vänta inte på att du blir törstig.
 • Ordna sval miljö, genom att dra för fönstren. Och bara vädra när det blir svalare utomhus.
 • Ordna svalkande åtgärder. En sval dusch är effektiv. Även en blöt handduk runt nacken. Löst sittande kläder är också bra.
 • Ta det lugnt och undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Förvara läkemedel rätt. Om läkemedlet är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller på bipacksedeln.
 • Var uppmärksam på kroppens varningssignaler. Till exempel förhöjd kroppstemperatur, yrsel, ökad andning eller puls.

Tipsa gärna anhöriga och vänner om vad de ska tänka på under en värmebölja. Kontakta sjukvården för specifika råd, besök 1177.se dygnet runt.


Källa Folkhälsomyndigheten. Läs mer på Folkhälsomyndlighetens sida om värmeböljor >>


Tips gällande eldning och grillning

Värmebölja tillsammans med redan torra marker, gör att brandrisken är hög i vårt område.  Vi uppmanar till stor försiktighet om du ska till exempel grilla eller elda, även om det inte skulle råda strikt eldningsförbud på platsen. Om du ska grilla, använd iordningsställda grillplatser. Bra att också veta är att du bär ansvaret om du startar en brand.

Att tänka på:

 • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
 • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
 • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
 • Är brandrisken hög, så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.
 • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
 • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela var det brinner.
 • Tänk på att fjolårets gräs brinner lätt.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Om det skulle bli ett eldningsförbud i Östergötland, så hittar du information om det här på kommunens webbplats, länsstyrelsens webbplats, på krisinformation.se och på räddningstjänstens webbplats rtog.se.

Publicerad 19/7-2022