Arne Sjöberg, kommunfullmäktiges ordförande, undertecknar deklarationen.

Vadstena kommun undertecknar “Deklaration för en stark demokrati”

Den svenska demokratin fyller 100 år i år. Vår demokrati är både värd att fira och utveckla. Som en del i detta antog kommunfullmäktige den 15 december en motion om att Vadstena kommun ska underteckna “Deklaration för en stark demokrati”.  Arne Sjöberg, kommunfullmäktiges ordförande, har nu undertecknat deklarationen.

Regeringen har etablerat en nationell samling under parollen Vår demokrati – värd att värna varje dag. ”Deklaration för en stark demokrati ”syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin”. Deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Det innebär att aktörer som undertecknar deklarationen tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Genom att underteckna deklarationen kommer Vadstena kommun att understödja följande mål:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vadstena kommun har definierat konkreta åtaganden och aktiviteter som har genomförts eller kommer att genomföras under året för att stärka och utveckla demokratin. I början av 2022 ska åtaganden och/eller aktiviteterna följas upp och utvärderas.

Läs mer:

“Deklaration för en stark demokrati” här.

Vadstena kommuns åtaganden här.