Enkät: Vad tycker våra medborgare om den offentliga måltiden?

Enkät: Vad tycker våra medborgare om den offentliga måltiden?

Vadstena kommun arbetar för att skapa den bästa måltidsupplevelsen för personer som tar del av den offentliga måltiden. Culinar är kommunens centralkök och lagar alla måltider till såväl skolor som till äldreomsorgen, inklusive de kylda matlådorna.

En undersökning från Culinar

I dagsläget är det drygt 100 personer i kommunen som får matlådor levererade från Culinar, via hemtjänsten. Kommunen vill gärna veta hur kunderna som köper kylda matlådor upplever maten. Vi kommer därför att skicka ut en enkät till samtliga dessa personer. Undersökningen kommer att skickas ut via brev innehållande en enkät med totalt nio frågor till de aktuella kundernas folkbokföringsadress.

I utskicket finns ett förfrankerat svarskuvert som man kan skicka in svaret i. Det går också att skicka med sitt svar med hemtjänstens personal. Oavsett hur man skickar in sitt svar är alla svar anonyma och en enskild individs svar kommer inte gå att utläsa.

Det sammanställda resultatet?

Senast den 1 augusti behöver svaren vara inskickade. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2022 samt på kommunens webbplats. Planen är att undersökningar, liknande denna, om våra kunders uppfattning om den offentliga måltiden ska genomföras regelbundet, då det är av stor vikt för kommunen att veta vad våra kunder och medborgare tycker om den mat som levereras.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medborgare som får enkäten till sig tar sig tid att besvara frågorna och därmed tar tillfället i akt att uttrycka sina åsikter om den mat som kommunen levererar. Det är viktigt att vi får veta både vad som upplevs fungerar bra och vad som upplevs fungera mindre bra. Har ni frågor om undersökningen får man gärna vända sig till kostchef Markus Gustafsson, kontaktuppgifter till honom finns på enkäten eller går att få via kommunens växel.

Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!