Äldreomsorg, sköterska med äldre man, genrebild

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vecka två startar årets äldreundersökning där vi vill veta vad du som är äldre och har insatser från kommunen tycker om din äldreomsorg. Äldreundersökningen är en nationell undersökning som Socialstyrelsen ansvarar för och där de kommuner som vill får delta.

Vadstena kommun har deltagit de senaste åren och kommer delta även i år. Undersökningen är ett bra verktyg för att få reda på vad dem vi är till för tycker om de insatser de får från oss. Det ger kommunen en indikation på vad våra medborgare är nöjda med men också vad de är mindre nöjda med. Fördelen är också att vi genom denna undersökning kan jämföra oss med andra kommuner i landet.

Så går Äldreundersökningen till

Undersökningen går till så att alla som har insatser i kommunen kommer få svara på ett antal frågor, antingen via webben eller via en enkät som skickas hem i brevlådan. Enkäten skickas ut i mitten av januari. Svaren sammanställs sedan och kommunen får en rapport med alla svar och en indikation på hur man ligger till i sina svar jämfört med andra kommuner. Socialförvaltningen planerar att använda svaren när man planerar olika aktiviteter och åtgärder framåt.

För att undersökningen ska spegla verkligheten så bra som möjligt är det önskvärt med en hög svarsfrekvens. Därför är det en önskan från socialförvaltningen att så många som möjligt tar sig tid att delta i undersökningen. Undersökningen startar vecka två och pågår till vecka tolv. Har man frågor om undersökningen kan man alltid vända sig till personalen från kommunen, chefen för din enhet eller gå in och läsa om undersökningen på Socialstyrelsens webbsida.

Tack för att du deltar och hjälper oss att bli bättre!

Äldreomsorg, mor och dotter, genrebild