VA-arbeten på Borgmästaregatan

Under hösten ska Borgmästaregatan, från Nådendalsvägen till Trastvägen, VA-saneras, det vill säga vatten- och avloppsledningar ska bytas. Framkomligheten längs sträckan kommer att vara begränsad under hela perioden.

Arbetet börjar i korsningen Nådendalsvägen/Borgmästaregatan som inom kort kommer att stängas för trafik. Följ hänvisningsskyltar för att ta dig dit du ska!

Tack för ditt tålamod!