Jenny Bytander, Fanny Nell och Caroline Strand.

Unga ska få möjlighet till extrajobb inom äldreomsorgen

I december 2023 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet kring att teckna avtal med Ung Omsorg. Nu är det gjort.

Ung Omsorg, ett företag som har specialiserat sig på att skapa extrajobb för ungdomar med fokus på att skapa meningsfulla möte mellan generationer.

– Vi ser fram emot att få ge ungdomar möjlighet till meningsfulla extrajobb som gör skillnad för de äldre här i Vadstena, säger Fanny Nell avtalsansvarig på Ung Omsorg.

I april går verksamheten igång. Då kommer drygt 14 ungdomar på högstadienivå och två teamledare på gymnasienivå få möjligheten att utföra ett arbete ett par timmar på helgen genom att bidra med aktiviteter för våra äldre på våra äldreboende.

Socialnämndens ordförande Jenny Bytander ser fram emot att få följa arbetet:
– Det kan ju inte blir bättre än att kunna ge våra ungdomar i kommunen en så fin start i arbetslivet genom att skapa meningsfulla aktiviteter för våra äldre.

Socialchef Caroline Strand ser flera positiva effekter av samarbetet:
– Jag hoppas såklart att det här första extrajobbet ska väcka ett vårdintresse hos kommunens ungdomar och bidra till kommunens kompetensförsörjning på sikt. Att fler får upp ögonen för vilket fantastiskt givande arbete det är att få göra skillnad för någon annan, säger hon.

Rekryteringen är nu i full gång, och glädjande är att ca 60 ungdomar valt att visa intresse för tjänsterna.