Trygghetsboendet har fått en värdinna

Trygghetsboendet har fått en värdinna

Under 2021 färdigställde VFAB Vadstena kommuns nya trygghetsboende i centrala Vadstena. I juni började hyresgästerna flytta in och nu har även aktiviteterna i gemensamhetslokalen kommit igång efter pandemin.

Trygghetsboendet på Kalkhagsvägen ägs av VFAB och är ett ordinärt boende där alla som är över 65 år kan hyra en lägenhet. Husen består av totalt 30 lägenheter i två byggnader bredvid varandra. De minsta lägenheterna är ettor på 38 kvm och de största är treor på 76 kvm. Samtliga lägenheter har uteplats eller balkong. Det som är signifikant med just ett trygghetboende är att lägenheterna är anpassade för förändrade behov som kan tillkomma senare livet. Det ska även finnas en gemensamhetslokal att tillgå samt en trygghetsvärdinna som utför aktiviteter för dem boende. Trygghetsvärdinnan är anställd av Vadstena kommun.

Som trygghetsvärdinna på detta boende arbetar Ebba Reeder. Hon beskriver gemensamhetslokalen som en gemensam ”fritidsgård” där man kan vistas, umgås och delta i aktiviteter när man så vill. Den är också bokningsbar för egna sällskap.

– I gemensamhetslokalen har vi aktiviteter så som sittgympa, bingo, funktionell styrka och fika enligt ett veckoschema. Ibland bjuder jag in till speciella aktiviteter, såsom föreläsningar eller resor. Självklart är alla aktiviteter frivilliga, säger Ebba.

Trygghetsvärdinnas roll på boendet är att främst hålla i aktiviteter för att öka gemenskap, skapa social samvaro och delaktighet. Rollen som trygghetsvärdinna innebär också att finnas där för att skapa trygghet eller agera bollplank vid behov.

Samlingssalen på Trygghetsboendet

Samlingssalen på Trygghetsboendet