Tre kvinnor från Träffpunkten håller upp en skylt med svar på frågor om verksamheten

Träffpunkten: “Den viktigaste stunden i veckan”

Träffpunkten är ett viktigt inslag i vardagen för många Vadstenabor. Det visar en enkät som gjorts bland deltagarna.

Det var medarbetarna på Träffpunkten som gjorde en enklare utvärdering av verksamheten. Detta genom en anonym enkät bland deltagarna med frågor som “Vad tycker du är bra med träffpunkten?”, “Vad har det gett dig att besöka träffpunkten?”, Vad tycker du om aktiviteterna?”

Det blev mycket positiv respons på enkäten och vid Äldredagen på slottet den 30 september kunde besökarna se några av svaren.

– Det framkom tydligt att Träffpunkten blivit ett viktigt inslag i deltagarnas vardag , ett tillfälle där de får möjlighet att träffas och glädjas tillsammans med andra, säger Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare för socialnämnden.

– Ofrivillig ensamhet är ett stort problem i dagens samhälle och Träffpunkten är en viktig del i att försöka minska den ofrivilliga ensamheten. Hit är alla välkomna och väl på plats väljer man helt själv om man vill delta i de aktiviteter som erbjuds, eller om man bara vill fika och samtala med andra, förklarar hon.

Sedan några månader tillbaka har kommunen två träffpunkter; en på Wasagården och en på Dalsgården. Klicka här nedanför information.