Toppbetyg för arbetsgemenskapen i Vadstena kommun

Årets medarbetarundersökning i Vadstena kommun visar fortsatt mycket bra resultat. Arbetsgemenskap, engagemang och meningsfullhet är några av de frågeområden som får högst betyg.

Medarbetarundersökningen i år innehåller även HME-frågor som står för hållbart medarbetarengagemang. Dessa är framtagna av Sveriges Kommun och Regioner vilket gör att resultatet går att jämföra med andra kommuner. HME-frågorna delas upp i fyra olika index: total, motivation, ledarskap och styrning. Engagemangsindex för Vadstena kommun är 83, vilket är över rikets index på 80.

Mäter ambassadörskap

Undersökningen mäter även employee Net Promoter Score (eNPS) som mäter ambassadörskap. Vadstena kommuns index där är 39,1, vilket är en mycket bra siffra. Alla kommuner som deltar i undersökningen har snittet 9,2 och kommuner i jämförbar storlek ligger på index från 11 till 26.
Det är hela 52,3 procent av de anställda som uppger att de kan rekommendera Vadstena kommun som arbetsgivare.

Resultatet i rapporten i övrigt är uppdelat i följande frågeområden: Mål och resultat, Kompetens och utveckling, Information, Engagemang och meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Ledarskap, Utvecklingssamtal och lön, Hälsa och arbetsbelastning, Arbetsgemenskap, engagemang och meningsfullhet är två av de frågeområden som får högst betyg.  Resultatet på alla frågeområden får värden mellan 73-86 av 100 möjliga.

Montage: Susanne Linde och Madeleine Andersson.

Susanne Linde och Madeleine Andersson.

Värdefullt underlag

Resultatet är en överblicksbild av medarbetarnas upplevelser och ett värdefullt underlag i kommunens ständigt pågående systematiska förbättringsarbete.

– Nu kommer resultatet att hanteras ute i arbetsgrupperna där det analyseras och bryts ner och därmed ges möjlighet till analys och utveckling av rådande upplevelser, oavsett resultat, kommenterar HR-chef Susanne Linde.

Att erbjuda attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö och ett starkt ledarskap skapar goda förutsättningar att rekrytera, utveckla och behålla duktiga medarbetare.
Strävan efter hållbarhet gäller inte minst personalen.

– Våra medarbetare är den viktigaste resursen för att vi som kommun ska lyckas med vårt uppdrag, säger kommundirektör Madeleine Andersson. Det gläder oss därför att så många trivs hos oss och är goda ambassadörer för sin arbetsplats.

Fakta om enkäten

  • 73,5 procent av kommunens ca 570 tillsvidareanställda har besvarat enkäten.
  • Employee Net Promoter Score (eNPS) är 39,1 att jämföra med snittet 9,2.
  • Vadstena kommuns resultat för HME, hållbart medarbetarengagemang, ligger på 83 av 100 vilket är mycket bra.