Mobiltelefon i handen

Störningar på mobilnätet när Telia bygger ut

I samband med den pågående 5G-utbyggnaden genomför Telia även moderniseringsarbete med det befintliga 4G-nätet. Från och med den 22 september och framåt kommer Telia att jobba med sina mobilmaster. Arbetet kommer att påverka samtliga kunder som använder Telias 4G-nät, så också i Vadstena.

Under arbetets gång behöver Telia släcka ned utrustningen under kortare perioder. Det kommer enligt uppgift att handla om några timmar men i undantagsfall kan avbrott ske under längre perioder, som mest upp till 36 timmar.

Kommunens växel påverkas inte av arbetet, men om du ringer ett anknytningsnummer direkt kan det ibland vara svårt att komma fram. Det kommer även att vara möjligt att ringa larmnumret 112 under det pågående arbetet, så länge det finns någon annan operatör som har täckning i området.

På Telias webbplats finns mer information arbetet med mobilmasterna och dess påverkan på mobilnätet att läsa.