Störningar i belysningen runt kyrkogården

(Publicerat 14 oktober)
Just nu är det störningar i belysningen i ett område omfattande Susenborgsvägen, Lärkvägen och del av Motalagatan. Arbetet med att felsöka och åtgärda problemen pågår för fullt!

(Uppdatering 19 oktober)
Felet är hittat och åtgärdat.