Stor brandrisk – detta ska du tänka på

Stor brandrisk – detta ska du tänka på

Det blir mycket varmt i midsommarhelgen och under nästa vecka. Detta, tillsammans med redan torra marker, gör att brandrisken är hög i vårt område.

Länsstyrelsen och räddningstjänsten går därför ut med en varning.

Det uppmanas till stor försiktighet om du ska grilla eller elda. Om du ska grilla, använd iordningsställda grillplatser.

Bra att veta är att du bär ansvaret om du startar en brand.

Att tänka på:

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
  • Är brandrisken hög, så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela var det brinner.
  • Tänk på att fjolårets gräs brinner lätt.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Om det skulle bli ett eldningsförbud i Östergötland, så hittar du information om det på kommunens webbplats, länsstyrelsens webbplats, på krisinformation.se och på räddningstjänstens webbplats rtog.se.