Två kvinnor sitter vid ett bord och pratar med ett papper framför sig.

Sökes: Gode män och förvaltare

Överförmyndarkansliet har ett ständigt behov av nya gode män och förvaltare. “Det är en fin möjlighet att få hjälpa en medmänniska”, säger Ivana Smoljan.

En god man eller förvaltare, med ett gemensamt begrepp kallat ställföreträdare, kan hjälpa en annan person med exempelvis ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra.

Personens behov styr vad som ska göras, men det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Ivana Smoljan.

Överförmyndarkanslitet i västra Östergötland, där kommunerna Motala , Mjölby, Vadstena, Ödeshög och Boxholm ingår, letar ständigt efter personer som kan ställa upp som gode man eller förvaltare.
– Den som behöver en ställföreträdare har funktionsnedsättningar som begränsar möjligheten att ta tillvara sina rättigheter, sköta sin ekonomi samt sörja för sig själv i övrigt. Därför har man rätt att få hjälp av någon som ska företräda en. Alla har rätt till ett värdigt liv, säger Ivana Smoljan, som är överförmyndarhandläggare.

Det kan, menar hon, vara givande att få hjälpa en medmänniska.
– Du som har möjlighet och tid att hjälpa en medmänniska, ta kontakt med oss på Överförmyndarkansliet för mer information.

Du kan läsa mer om var det innebär att vara ställföreträdare här:

Länk till Överförmyndarkansliets hemsida 

Om uppdraget

Uppdraget som ställföreträdare kan bestå av en eller flera av nedanstående delar:
 

Bevaka rätt

 
Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 

Förvalta egendom

 
Ställföreträdaren hjälper till med framför allt ekonomisk förvaltning, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till den hjälpbehövande.
 

Sörja för person

 
Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till. Ställföreträdarens uppdrag är avgränsat till dessa delar. Hen ska inte ta en roll i huvudmannens dagliga livsföring, exempelvis hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden.
 

Enstaka uppgift

 
En ställföreträdare kan även förordnas för en enstaka uppgift till exempel: Avveckla en lägenhet, fastighetsförsäljning, bevaka rätt i dödsbo eller liknande.