Flygbild över stadsdelen Karlsfrid

Karlsfrid ligger öster om Tycklingevägen.

Sökes: Företag som vill medverka till ny stadsdel i Vadstena

Vadstena kommun har gått ut med en markanvisningstävling för området Karlsfrid i Vadstena.

“Här bygger vi vidare på Vadstenas unika karaktär, ett attraktivt, modernt och tätbebyggt område inspirerat av vår småskaliga innerstadsmiljö”, står det i presentationen av det nya stora bostadsprojektet i Vadstena.

Området beräknas rymma fler än 300 bostäder när det är fullt utbyggt och intentionen är att det skall innehålla en variation av upplåtelseformer och bostadstyper.

Sedan en dryg månad tillbaka är intresseanmälan öppen för aktörer att inkomma med idé om tänkbar byggnation inom något eller flera av de 6 kvarteren.

Förslag kan ges på del av område eller flera områden men kommunen kan komma att begränsa tilldelningen i syfte att främja mångfald och variation i området. Sista datum för att komma in med förslag är den 1 oktober.