Tre medarbetare utanför den nya entrén till socialkontoret

Linda Fröjdh Dahlgren tillsammans med Anna Sandberg och Hanna Cervin utför den nya entrén.

Socialkontoret får egen entré och ny reception

Den 1 februari öppnas dörren till socialkontorets nya entré på kommunhusets gavel mot Jungfruvägen. Där inne ryms nya mer funktionella lokaler med reception och anpassade mötesrum för olika behov.

– En positiv förändring för både personal och besökare, konstaterar myndighetschef Linda Fröjdh Dahlgren.

Till socialkontoret vänder man sig vid behov av en mängd olika stödinsatser, exempelvis ekonomiskt bistånd, ansökan om insatser för barn och familjer eller familjerätt, beroendevård, hemtjänst, särskilt boende och LSS.
Har du oro för en vuxen eller att barn far illa kontaktar du receptionen för att göra en anmälan.

Före besök på socialkontoret rekommenderas en kontakt via telefon för att säkerställa att en handläggare finns ledig när man väl kommer på besök.

  • Receptionen nås via telefon 010-234 71 50 måndag-torsdag 08:30- 12:00 och 13:00-16:00. På fredagar stänger telefonen klockan 15:00.
  • Receptionens öppettider är måndag-torsdag 10:00-12.00 och 13:00-16:00. På fredagar låses dörren klockan 15:00.

Nya rutiner för huvudentrén

Den nya entrén för socialkontorets besökare kommer medföra mindre behov av bemanning vid kommunhusets huvudentré. Mycket av den övriga service som förr gavs på kommunhuset har redan idag flyttat till andra kanaler. Nya rutiner för övriga besök kommer därför att införas vid huvudentrén under våren.