Snart börjar byten av elmätare i Vadstena kommun

Under perioden juni till december kommer nya smarta elmätare att installeras i hela kommunen.

Samtliga elnätsföretag har fått i uppdrag att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner.

Vattenfall Eldistribution har sedan 2021 börjat installerat nya smarta elmätare hos drygt 900 000 elnätskunder. Det närmar sig nu elmätarbyten i Vadstena och installationer kommer att pågå under perioden juni till december 2024.

Berörda företags- och privatkunder kommer att få ett informationsbrev om elmätarbytet från Vattenfall Eldistribution. Informationen skickas till kunder via följande kommunikationsvägar: Kivra, SMS, E-post eller ett fysisk vykort.

Kunder kontaktas

Det är Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. Några veckor innan det är dags att byta en kunds elmätare kommer Eltel att kontakta dem med mer information om tidpunkt för mätarbytet.

Om Eltel behöver hjälp för att komma åt elmätaren kommer de att initiera en tidsbokning direkt med kunden. Bytet tar cirka 30 minuter.

Boende i flerfamiljshus informeras via portanslag utöver det första brevet från oss på Vattenfall Eldistribution.