Tecknad illustration fönster med åska och blixtar utanför

Så ska du agera när det åskar

Varje år orsakar blixtnedslag många brandskador. Det finns flera saker att tänka på när åskan går, oavsett om du befinner dig utomhus eller inomhus.

När det mullrar mindre tio sekunder efter att du sett blixten så är avståndet cirka tre kilometer och det är dags att vidtaga åtgärder.

Om du är utomhus: 

 • Undvika höga punkter. Det är större risk att träffas av blixten på eller i närheten av till exempel höga och ensamstående träd, master, skorstenar, torn, berg och kullar.
 • Vistas ej på tak eller byggnadsställningar.
 • Undvik elektriska ledningar och metallstängsel, då de kan leda blixten långa sträckor.
 • Gå upp från bad eller andra aktiviteter på sjön. Det är inte heller lämpligt att fiska från stränder eller bryggor.
 •  Öppna fält är farliga att vistas på, exempelvis för att spela golf eller fotboll.
 • Arbeta inte med elektriska handapparater. Om du söker skydd i en bil, rör inte radion eller metalldelar, tänk på att däcken inte har någon skyddande effekt och att elektroniken kan skadas.

Om du är inomhus:

 • Om åskan är nära, befinn dig ej nära telefon- eller rörledningar.
 • Dra ur närkontakter på el- och teleapparatur – för att undvika skador. Dra även ur antennsladden ur teven.
 • Datorn är extra känslig för åsknedslag. Dra ur både nätkontakten och modemkabeln.
 • Stäng alla fönster för att hindra brandspridning om åskan slår ner.
 • Det är inte farligt att prata i mobiltelefonen så länge laddningssladden inte är kopplad till nåt uttag.