Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter från 2024

Från och med år 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter i Sverige. Under 2023 klassar därför miljöavdelningen om befintliga livsmedelsverksamheter.

Miljöavdelningen behöver nya uppgifter från dig

Du som driver en livsmedelsverksamhet behöver lämna in nya uppgifter till miljöavdelningen även om din verksamhet redan är registrerad. Utifrån de nya uppgifterna som du skickar in kommer din verksamhet att klassas om för att följa de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för att styra mer livsmedels­kontroll till de led i livsmedelskedjan där den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det medför att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

Uppgifterna om din verksamhet omfattar följande delar:

  • Huvudsaklig inriktning: hur verksamhetens livsmedel sprids (till privatpersoner eller livsmedelsföretag).
  • Aktiviteter som ingår i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Verksamhetens omfattning, till exempel antal årsarbetskrafter eller mängd utgående livsmedel (anges i ton).
  • Tredjepartscertifiering.