Nya grepp vid rekrytering av semestervikarier

Nya grepp vid rekrytering av semestervikarier

Rekryteringen av vikarier är en viktig process som genomförs varje år. I år har socialförvaltningen rekryterat ungefär 120 vikarier inför semesterperioden.

Några av dessa är vikarier som har varit med i flera år, några hoppar in som vikarier även övrig tid under året och några är helt nya inför denna sommar.

Samtliga kommuner står inför samma behov och vårdsektorn är redan en sektor där det börjar bli svårare att rekrytera personal. Därför blir det än viktigare att starta processen tidigt och försöka tänka lite nytt.

Ny annonsering

Inför sommaren i år skapade därför socialförvaltningen en ny typ av annons där man efterfrågade 17-åringar som ville arbeta. Tidigare har man varit tvungen att vara minst 18 år för att få arbeta inom förvaltningen. Den nya annonsen fick stort intresse och antalet sökande ökade jämfört med tidigare år.

En annan form av introduktion

En ytterligare sak som gjordes annorlunda i år var introduktionen av våra nya vikarier. Under årens lopp har man testat olika sorters sätt. Något som alltid förekommer är att man som ny vikarie får möjlighet att gå bredvid en ordinarie personal några pass innan man börjar arbeta själv. I år genomfördes dessutom en introduktionskväll med blandad användbar information. Denna kväll hölls totalt vid fyra tillfällen och som ny vikarie behövde men delta vid ett tillfälle.

Under kvällen informerades om bland annat den lagstiftning som styr arbetet, olika system som är aktuella i förvaltningen, olika rutiner och lex Sarah-hanteringen.

Hur upplevdes de nya introduktionskvällarna?

97 vikarier deltog under dessa fyra introduktionskvällar och efter varje tillfälle fick deltagarna fylla i en enkät med frågor om vad de tyckte om upplägget och innehållet under kvällen. Sammanställningen visar på att en klar majoritet tyckte att informationen under kvällarna var lätt att ta till sig och de tror att de kommer ha nytta av den i deras arbete.

Nu har vi gått in i semesterperioderna och vi hälsar alla våra vikarier välkomna till förvaltningen och kommunen och önskar er stort lycka till med ert arbete i sommar. Ni är otroligt värdefulla, både för vår personal och våra brukare och medborgare.