Regional satsning på Familjehemmens dag

Det behövs fler familjehem i Östergötland. Detta uppmärksammar regionens kommuner med en gemensam satsning på Familjehemmens dag den 27 april.

– Vi har flera fantastiska familjehem i Vadstena, men vi behöver bli fler. Att ett barn inte kan bo med sina föräldrar kan bero på flera saker och det viktigaste för oss som kommun är då att vi kan erbjuda dessa barn en trygg miljö i ett annat hem. Under familjehemmens dag kommer regionens kommuner gemensamt informera om vad uppdraget innebär och hur man går tillväga för att bli det, säger Linda Fröjdh Dahlgren, myndighetschef.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen, eller att det finns missförhållanden i hemmet på grund av till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt egna beteende, som exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

– Den viktigaste uppgiften för ett familjehem är att ge barnet eller ungdomen en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Socialtjänsten har regelbunden kontakt med familjehemmen för arr göra olika uppföljningar men också för att ge stöd, både till familjehemmet och till barnet. Innan någon familj kan bli ett familjehem görs noggranna utredningar av familjen och när det sedan blir aktuellt att ta emot ett barn försöker man matcha familjehem och barn för att placeringen ska bli så bra som möjligt, fortsätter Linda Fröjdh Dahlgren.

I Östergötland finns omkring 630 familjehem, och kommunerna uppmärksammar Familjehemmens dag genom att representanter från några av regionens kommuner kommer till i-HUSET på Tornby, Linköping den 27 april. Mellan klockan 11:00-19:00 kommer kollegor från hela länet finnas på plats för att informera och svara på frågor, inte bara om familjehem utan också om uppdraget som jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Funderar du på att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson eller bara är nyfiken på vad det innebär kan en bra idé vara att besöker familjehemmens dag den 27 april. Det kan vara mycket man undrar över om uppdraget och vid ett personligt möte kan det vara lättare att få svar på alla frågor som kan tänkas dyka upp.

Kontakt:
IFO-receptionen i Vadstena
Telefon: 010-23 47 150