Reningsverket i Vadstena

Provtagningar: Så mycket narkotika hittades i avloppsvattnet 2023

Sedan 2016 har länets kommuner deltagit i mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. Under 2023 har tre provtillfällen genomförts vid ett eller flera avloppsreningsverk.

Undersökningen omfattar samtliga länets kommuner, med undantag för Söderköpings kommun, som i år avstod. Det man letar efter är spår av cannabis, amfetamin, kokain och tramadol.

Provtagningen sker under en 72-timmarsperiod vid tre tillfällen under året, i april, juni och augusti. Undersökningen sammanfattar sedan omfattningen av narkotikaanvändningen på befolkningsnivå, genom att resultatet räknas om till antal doser per 1000 kommuninvånare/dygn.

I Vadstena är 5 638 personer anslutna till reningsverket.

Syftet med mätningarna är att ge underlag och hjälp till arbetet med att minska användningen av narkotika och narkotikaklassade läkemedel.

Resultat för Vadstena

  • När det gäller cannabis, amfetamin och kokain är nivåerna på ungefär samma nivå som under de senaste åren, bortsett från att amfetaminanvändningen tillfälligt gick ner 2022.
  • Användningen av tramadol har nästan halverats jämfört med 2022. Sänkningen har varit stadig över tid sedan 2018.
  • Nytt för i år var provtagning för anabola androgena steroider, vilket endast gjordes vid ett tillfälle.  Provtagningen omfattar 16 olika steroidhormoner. Där uppmättes hela 774 mg per 1000 invånare och 24 timmar, vilket är högt. I länet är det bara Norrköping och Boxholm som hade högre siffror. Ydre, som låg lägst, hade 38 mg.

Katarina Hydén, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Vadstena kommun, kommenterar:

– Det som verkligen sticker ut är de höga värdena för anabola steroider. Vi vet i dagsläget ingenting om vad det kan bero på, men kommer att ta tag i problemet. Inledningsvis kommer vi kontakta idrottsföreningarna och informera om mätningens resultat, säger hon och fortsätter:

– Problemet med anabola steroider kommer vi ta med i det fortsatta brottsförebyggande arbetet för att reda ut orsakerna till värdena och jobba fram åtgärder.