Per Nilsson Klack och Lotta Gemfors.

Nytt projekt ska hjälpa fler till sysselsättning

SKISS. Så heter projektet som ska hjälpa fler människor att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. I Vadstena är det Per Nilsson Klack som håller i projektet.

Det är VIA (vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad) som anställt Per Nilsson Klack för att lokalt hålla i SKISS, ett samarbetsprojekt mellan flera östgötska kommuner och Arbetsförmedlingen. Han har tidigare jobbat på just Arbetsförmedlingen, men också kommunalt på arbetsmarknadsenheten i Lindesberg. Hemstaden är Motala.

– Jag hade jobbat en period inom skolan när jag såg annonsen för det här tjänsten. Jag trivdes bra, men kände ändå att jag var tvungen att söka. Det är ju de här sakerna jag kan bäst.

“Nya sätt att samverka på”

SKISS riktar sig arbetssökande som varit utan sysselsättning länge. Det kan vara av olika skäl. Det kan vara unga som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, eller utrikesfödda med låg utbildningsnivå.

– Tanken är att våga testa lite nya saker, för att se vad som fungerar, säger Per Nilsson Klack.
– Det kan vara nya sätt att samverka på, kanske nya aktiviteter.

Det saknas arbetskraft inom många olika branscher och yrkesgrenar. Lotta Gemfors, enhetschef på VIA, menar att ett sätt kan vara att få arbetsgivare att tänka lite annorlunda. Det kan enligt henne vara svårt att hitta personal med rätt kompetens.
– Däremot skulle det kanske vara möjligt att anställa personer för enklare sysslor, vilket skulle frigöra tid för annan personal.

– Det finns också många utrikesfödda med stor kompetens, men det kan ta lite längre tid att lära sig ett nytt jobb, påpekar Per Nilsson Klack.

Den mänskliga aspekten viktig

De menar båda att den ekonomiska aspekten är viktig, men också den mänskliga. Och dessa påverkar varandra.
– Om man lyckas få ut människor i arbete istället för att de ska gå utan jobb under en lång tid, så växer inte bara de själva som individer, utan hela familjen. Deras barn får helt andra förutsättningar att få en bra start, förklarar han.

Exakt hur man kommer att jobba inom SKISS är inte bestämt. Det kommer att visa sig efterhand. Dock finns det vissa självklara saker.
– Istället för att jobba stegvis med en individ, så kommer vi att arbeta med parallella insatser, eftersom det visat sig ge så mycket mer, säger Per Nilson Klack.

SKISS – Samordnat Koordinerat Individuellt Stöd i Samverkan

SKISS är ett ettårigt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen i Östergötland och Vadstena, Motala, Mjölby, Norrköping och Ödeshögs kommuner.

Syftet är att ta fram en struktur för en fördjupad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Detta för att arbetssökande som inte lyckats komma närmare arbetsmarknaden stegvis ska kunna ta sig till arbete och självförsörjning genom individanpassade insatser och åtgärder.

Målgruppen är arbetslösa som är i behov av en samordnad och sammanhållen planering av insatser som ges i samverkan mellan parterna och beroende av ett kontinuerligt stöd och uppföljning.

Exempel på grupper av arbetssökande som kan vara aktuella är:

  • Inskrivna på Arbetsförmedlingen som har varit arbetslösa under en mycket lång tid och tidigare tagit del av insatser och upphandlade tjänster men inte närmat sig arbetsmarknaden.
  • Personer som under en lång tid uppburit försörjningsstöd från kommunen utan att komma i egen försörjning och inte närmat sig arbetsmarknaden.
  • Utrikesfödda med lågutbildning och svag språkprogression i svenska utan erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.
  • Unga som ej fullföljt/påbörjat gymnasieutbildning.