Problem med sophämtning – så kan du hjälpa till

Vädret har inneburit att flera vägar inte varit farbara för sopbilarna. Det gör att kunder i en del områden i Vadstena och Motala inte fått sina kärl för avfall tömda.

Det är fortfarande svårframkomligt för fordon och personal både i och utanför tätorterna, på grund av snö och is.

Detta kan du göra:

Om kärl två blir fullt kan du lägga gröna påsar för matavfall och restavfall i varsin säck bredvid kärlet, i väntan på nästa tömningstillfälle. Hämtning sker så snart det är  möjligt.

Förpackningar kan du med fördel lämna på våra återvinningsstationer om facken blir fulla i kärlen.

Avfallsenheten beklagar den uppkomna situationen och är tacksamma för förståelse.