Parkeringsplatser längs Södra Rännevallen tas bort

För att göra plats för räddningstjänst och utryckningsfordon och för att underlätta för vinterväghållning och underhåll tas parkeringsplatserna längs Södra Rännevallen, mellan Strågatan och Hovsgatan, bort från och med måndagen den 15 november.

I och med att platserna tas bort gäller förbud enligt parkeringsförbudszon, precis som i övriga innerstaden. Kommunens parkeringsregler.