Översiktsplan

En översiktsplan är kommunens underlag för att ta fram en strategi för framtida bebyggelseutveckling och användning av mark- och vattenområden. Den beskriver till exempel var industrimark ska avsättas och var bostäder kan byggas.

Vadstena kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013. Översiktsplanen vann laga kraft den 18 juli 2013.