Tonårstjej målar vid stafli

Nytt ungdomsstipendium för bild och form går nu att söka

Nu är det dags att söka Vadstena kommuns ungdomsstipendium i bild och form.

Stipendiet kan sökas av konstnärligt mogna ungdomar inom bild och form, som är upp till gymnaiseålder och skrivna i Vadstena kommun.

Bild och form avser i detta fall samtliga grenar av fysiskt skapande som förekommer i Kulturskolan i Vadstena.

Stipendiet kan bara fås en gång per person.

En jury bestående av två oberoende personer och en representant från Vadstena Konstrunda bedömer de sökande och utser en mottagare.

Stipendiet är på 2500 kr och innebär också medverkan vid Vadstena Konstrundas samlingsutställning i september.

Ansökan lämnas in på särskild blankett (finns här nedanför) senast torsdag 9 juni, tillsammans med 3-5 verk av olika karaktär. Kontakta Kulturskolan om ett verk är skrymmande.

Mer information kan lämnas av Kulturskolans administration, tel. 010-234 72 09

Ladda ner blankett – och ansök

blankett-konstnarlig-ungdom-2023 (pdf, 78,83 KB)

Ansökningsblankett för konstnärlig ungdom