SMHI Vädervarning

Nytt system för vädervarningar från SMHI

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag.  Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.  Från den 26 oktober använder SMHI ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Fokus på förväntade konsekvenser

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. I och med att varningarna blir mer regionalt anpassade fördjupas också SMHI:s samverkan med länsstyrelserna inför att en varning utfärdas. Det ska bli tydligare vilka problem som vädret kan orsaka. Varningsnivån kommer att sättas utifrån vilka konsekvenser som vädret förväntas få i ett visst område. Detta innebär att länsstyrelserna i samband med SMHI:s förnyade vädervarningar får en samverkande roll med SMHI och kan skapa en tidigare beredskap i länet,

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

I den förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

Följ prognoser och varningar – de uppdateras kontinuerligt

Det är också viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Hur ska jag agera vid en varning?

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Olika typer av besvärligt väder medför olika påverkan och därför innehåller varningsinformationen i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp generella exempel på hur vädret kan påverka din omgivning. Detta underlättar för dig att göra en bedömning om hur du kan beröras .

Om du behöver vägledning i hur du förbereder och skyddar dig vid besvärliga vädersituationer finns information på Krisinformation.se.

Mer information

Du kan läsa mer om det nya vädervarningssystemet på SMHI:s webbplats.