Jens Öhmark och Peter Karlsson vid ett bord med undertecknade medbrogarlöften.

Jens Öhmark och Peter Karlsson undertecknade medborgarlöftet för 2024-2025.

Nytt medborgarlöfte tecknat mellan polisen och Vadstena kommun

Insatser mot narkotikabrott bland unga och information kring bedrägerier mot äldre. Det är två av sakerna som sätts extra fokus på i det medborgarlöfte för 2024 och 2025 som polisen och Vadstena kommun nu skrivit under.

Medborgarlöften är en del av kommunens samverkansöverenskommelse med polisen, med inriktning på långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utgångspunkten är en lägesbild, framtagen genom medborgar- och medarbetardialog, statistik och intern kunskap inom kommunens och polisens organisationer.

I denna lägesbild uttrycks bland annat en oro över att narkotikaanvändningen bland unga ökat.
– Det är väldigt olyckligt när unga människor hamnar snett i livet redan från början, konstaterar kommunstyrelsen ordförande, Peter Karlsson (M), som tycker att det är viktigt att man från många håll jobbar för att bromsa denna utveckling.
Något som också görs.
– Vi har till exempel ett gott samarbete mellan skola och socialtjänsten i kommunen.

Ungdomsbrottslighet är en av de övriga punkterna i medborgarlöftet. Där planeras riktad information från både polisen och kommunen. Då inte enbart till högstadieelever.
–  Det viktigt att gå ner i åldrarna, börja informera tidigt, säger lokalpolisområdeschef Jens Öhmark.

Det är inte endast fokus på barn och unga i medborgarlöftet, utan även bedrägerier mot äldre finns med som en punkt.
–  Där måste alla hjälpa till och ta ansvar,

Punkter i medborgarlöftet:

  • Polisen skall ha mer riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott med fokus på ungdomar, samt förmedla kontakt med socialtjänsten, som ska erbjuda vård och stöd för att förhindra fortsatt användningen av narkotika.
  • Polisen och kommunen kommer att genomföra en utbildningsinsats för elever i årskurs 5-9. Eleverna kommer att få ta del av polisens nya utbildningsmaterial, som handlar om de vanligaste ungdomsbrotten och vad dess konsekvenser kan bli.
  • Polisen och kommunen ska gemensamt genomföra informationskampanj och arrangera föreläsningstillfälle riktat till äldre i syfte att sprida information om hur man bästa kan skydda sig mot bedrägerier.