Victoria Pettersson, förskolelärare, och kocken Hanna Wetter, på förskolan Omma.

“Nyfikenhet för maten gör det roligare att äta”

Den tredje torsdagen i oktober är Offentliga måltidens dag, något som uppmärksammades på flera sätt i  verksamheterna under torsdagen.

Det var fjärde året som dagen arrangeras. Det var Måltidsakademien som kom med idén att uppmärksamma den offentliga måltidsverksamheten, vilket föreningen gör tillsammans med  Jordbruksverket och Mattanken.

– Denna dag är en möjlighet att få visa upp och uppmärksamma våra fantastiska  offentliga måltider och alla dem engagerade medarbetare som gör det möjligt, konstaterar kommunen måltidschef, Markus Gustafsson.

Det hände en hel del under torsdagen. Förskolan Blanka hade en höstsinspirerad utedag med tema höst och “äppel/päppel”, förskolan Gullvivan fixade en upptäcktsfärd för de fem sinnena och en tvårätters-middag med fint dukade bord. Skolorna hade närproducerat på menyn och på kommunens särskilda boenden serverades en trerätters festmåltid med temat skördefest/närproducerat.

Barn följer en bana på förskolegården

Förskolan Omma hade också aktiviteter. Ute på gården ordnades olika stationer.
Vi försöker jobba med alla sinnen, så idag har barnen fått lukta på kryddor, känna på kall, kokt spagetti och färglägga teckningar av grönsaker. Det är viktigt att barnen känner en nyfikenhet för maten. Det gör det roligare att äta, förklarade kocken Hanna Wetter.