Rader med vinglas med vin uppställda på bord.

Nya rutiner vid anmälan av serveringstillstånd

Från den 1 januari 2024 gäller nya avgifter gällande både prövning och tillsyn för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel. Socialnämnden har även reviderat sina riktlinjer för serveringstillstånd.

Den stora förändringen gäller anmälan av cateringstillfällen när ett företag har tillstånd för catering. Dessa företag ska alltid, inför varje servering, anmäla datum och lokal för när de ska utföra cateringen. Eftersom en viss handläggning behöver ske vid anmälan anser kommunen det rimligt att ta ut en avgift för detta, vilket alltså kommer göras från och med i år.

Dessutom framgår det numera också av riktlinjerna hur långt i förväg ett cateringstillfälle behöver anmälas. I normalfallet ska anmälan ske senast tre veckor innan cateringen ska ske.
I särskilda fall kan dock cateringstillfället anmälas senare, men minst en vecka innan. Då utgår dock en högre avgift.
Mer om detta går att läsa i kommunens riktlinjer som finns på vår webbsida här Vadstena kommun – Alkohol, tobak, nikotinprodukter och receptfria läkemedel På samma sida finns information om de nya avgifterna.

Nu rutin för fakturering

En annan nyhet för 2024 är att kommunen från och med i år kommer fakturera den som söker ett tillstånd efter att tillståndet har skickats in. Tidigare skulle den som ville söka ett tillstånd betala in avgiften på kommunens bankgiro i samband med ansökan.
Då en del företag efterfrågat en faktura för att betala in avgiften och att många av våra samverkanskommuner runt om gör på detta sätt har nu även Vadstena valt att övergå till detta.

Det betyder att du som vill ansöka om ett tillstånd från och med 1 januari 2024 skickar in din ansökan och därefter kommer du få en faktura från kommunen med den prövningsavgift som ska betalas. Mer information om detta finns på kommunens webbsida Vadstena kommun – Alkohol, tobak, nikotinprodukter och receptfria läkemedel


Kontakt

Från årsskiftet har kommunen en ny alkoholdelegat; Lillemor Joelsson, som nås på telefonnummer 010-234 71 65. Under en övergångsperiod går det även att kontakta tidigare alkoholdelegat Sofie Lagerfelt Fernström på telefonnummer 010-234 73 23.

Vid frågor om ansökan, tillstånd eller dylikt går det även bra att kontakta Dennis Karlsson, på telefonnummer 0141-22 34 02, som är den handläggare i Motala som oftast handlägger Vadstenas ärenden.