Nya rekommendationer från 1 november: stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion samt testning

Den 1 november ändrar Folkhälsomyndigheten rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Läs mer i detalj om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.