båtnack med pump och betalautomat

Ny båtmack i hamnen: “Gläder många”

Nu är den nya båtmacken i Vadstena hamn äntligen i bruk. Samtidigt har hela anläggningen rustats upp.

De gamla bränsletankarna blev utdömda 2022. Nu har de blivit ersatta och båtmacken i hamnen har samtidigt fått en rejäl ansiktslyftning och modernisering, med ny pump för diesel och bensin, samt annan utrustning. Också säkerheten på platsen har förbättrats.
Den totala kostnaden för upprustningen hamnar på cirka 1,1 miljoner kronor.

Slang och kran samt skylt med texten "dricksvatten"

Intill macken går det också att fylla på dricksvatten.

Det har varit efterlängtat från många  håll med en fungerande båtmack. Inte minst från gästhamnen.

– Det är fantastiskt kul att den är igång igen, säger hamnvärden Johan Lindell på Visit Vadstena/Vadstena slott.

– Det gläder många, både Vadstenabor som har sin båt här i hamnen, och våra tillresta gästhamnsbesökare.