Skiss på lekplatsen med en liten version av Vadstena slott

Så här kommer den nya lekplatsen i Hamnparken att se ut.

Nu börjar arbetet med nya lekplatsen i Hamnparken

Om allt går enligt  planerna så kommer den efterlängtade nya lekplatsen i Hamnparken att stå färdig till sommaren.

Under denna vecka kommer lekplatsen i den övre delen av Hamnparken att stängas av, eftersom  den gamla utrustningen ska monteras ner.

Vecka 10 kommer väntar en arkeologisk förundersökning.
– Hittar de inget särskilt i förundersökningen så kommer jobbet med den nya lekplatsen att starta i slutet av mars, berättar Mikael Lilja, mark- och exploateringschef i Vadstena kommun.

Om allt sedan flyter på som planerat så kommer den nya anläggningen att stå klar i slutet av maj.

Lekplatsen i fågelperspektiv

Lekplatsen i fågelperspektiv.