Nominera till Vadstena kommuns nya fritidsstipendium

Vadstena kommun har inrättat ett fritidsstipendium. Nu kan du nominera någon person eller annan aktör som du tycker förtjänar stipendiet.

Fritidsstipendiet delas ut av kultur- och utbildningsnämnden och ska stödja och uppmuntra insatser av aktörer eller personer inom friluftsliv, idrott eller annan fritidsverksamhet som på något sätt har berikat Vadstena kommuns fritidsliv.

Nu är det dags att för första gången nominera till fritidsstipendiet.

Namn, verksamhet och en kort motivering skickas med brev eller e-post till kultur och utbildningsnämnden senast den 22 september:

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

Postadress:
Kultur- och utbildningsnämnden
Vadstena kommun
592 80 Vadstena