Miljöavdelningen lanserar nya e-tjänster

Miljöavdelningen arbetar mot en ny digital verksamhet och ett steg är att kunna erbjuda flera digitala tjänster.

De första av de nya E-tjänsterna finns nu på kommunens hemsida.
– Det här ska förenkla för både medborgare, verksamheter, våra handläggare på kommunen och beslutsfattare, säger miljöchef Therése Engdahl.

De e-tjänster som nu finns tillgängliga är:

  • Omklassning av befintliga livsmedelsverksamheter enligt ny riskklassningsmodell (FörRätt)
  • Anmälan vid installation av värmepump
  • Registrering/ändring av livsmedelsanläggning
  • Följ och komplettera dina ärenden.

Så småningom kommer tjänsterna att fyllas på med ansökan om enskilt avlopp och utförandeintyg.

Therése Engdahl framhåller att det varit viktigt att  e-tjänsterna är tydliga och lätta att använda. Så även för kommunens handläggare.

– Det blir ett nytt sätt för oss att arbeta men vi tror att det kommer underlätta handläggningen av ärenden. Det går fortare när vi kan skicka ut beslut och skrivelser via mejl istället för att skicka med vanlig post.

Nedan hittar du länk till e-tjänst-portalen.