Måndag och tisdag: Digitala träffar om översiktsplan

Nu har du möjlighet att få information om arbetet med kommunens nya översiktsplan vid två digitala träffar.

De digitala träffarna hålls via Teams. Du har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter

Här är datum och tid:

Den 25 mars klockan 12:00-13:00

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID:333 428 996 227
Lösenord:augcar

Ladda ned Teams |Anslut på webben

Den 26 mars klockan 16:00-17:00:

Klicka här för för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 344 640 787 948
Lösenord: Q2Gc6x