Ledningsarbeten medför stora trafikstörningar i centrum vecka 46

Under vecka 46 kommer det att genomföras arbeten på det kommunala avloppsnätet i centrala Vadstena. Detta kommer att innebära flera tillfälliga trafikförändringar.

Det är så kallad relining av befintliga avloppsledningar som ska utföras i de centrala delarna av Vadstena. Det innebär kortfattat att en “strumpa” av polyester och epoxi läggs in i de gamla rören, som då får en ny beläggning på insidan.

Arbetet, som startar måndag den 13 november, kommer att medföra tillfälliga förändringar vad gäller fordonstrafik i flera delar av centrum.

– Det kommer att bli mycket stor påverkan på trafiken under hela veckan, konstaterar Mikael Lilja, kommunens mark- och exploateringschef.

Skyltar kommer att placeras ut på aktuella platser. Det gäller, enligt Mikael Lilja, att vara uppmärksam på vad som gäller, eftersom trafikflödet inte kommer att vara som vanligt. Vissa gator är stängda, andra enkelriktade i motsatt riktning.

Sammanfattning av åtgärder:

  • Infart till Sjögatan sker från Slottsgatan.
  • Trafikriktning Sjögatan vänds mellan Slottsgatan och Krabbegatan.
  • Krabbegatan stängs mellan Bakgatan och Sjögatan.
  • Helgeandsgatan stängs för fordonstrafik mellan Krabbegatan och Sjögatan.
  • P-förbud på P-plats Helgeandsgatan.
  • Krabbegatan stängs mellan Storgatan och Sjögatan.
  • P-förbud på P-platser på Järnvägsgatan och Slottsgatan.