Kundnöjdhetsundersökning: Bemötandet får gott betyg

I dag kom resultatet av den kundnöjdhetsundersökning för kommuner som Vadstena deltar i. “Tack alla som har gett oss feedback”, säger samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck.

Insikt är en servicemätning (NKI – nöjd kund index) av kommunernas myndighetsutövning som Vadstena kommun deltar i sedan ett par år tillbaka. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men Vadstena kommun mäter även hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. Mer om undersökningen och resultatet finns att läsa hos SKR.

I år fick Vadstena kommun ett sammanslaget index på 73 för alla ärenden. Bäst resultat hade myndighetsområdet Bygg.
Miljö och Livsmedel finns också med i resultatsammanställningen medan Brand och Servering inte haft tillräckligt många företagsärenden.

Trender över tid

Som en mindre kommun med ett relativt få antal svarande kan resultaten variera stort mellan åren. Det är därför viktigt att se på trender över tid samt att göra en djupare analys av resultaten för att se vilka åtgärder som gett effekt eller som kan behöva göras framgent för ett än bättre företagsklimat.

– Genom analys av delfrågorna hoppas vi få vägledning i vad vi behöver utveckla. Attityd och bemötande från vår personal är det som genomgående får bäst betyg, konstaterar samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck.

Mer information och vägledning är efterfrågat samt en tydligare bild av de kommunala processerna och e-tjänster som förenklar och effektiviserar.

– En väl fungerande myndighetsutövning är ett fokusområde i kommunens nya näringslivsprogram och Insiktsmätningens resultat kommer följas upp i den årliga sammanställningen.

Fotnot:
I dag (24 april) offentliggjores Öppen jämförelse Företagsklimat 2023 som rangordnar kommunernas resultat i servicemätningen Insikt.