Två soptunnor med trädgård i bakgrunden.

Kostnadsökningar och höjda räntenivåer ger reglerad avfallstaxa

Inför 2024 sker en reglering av avfallstaxan under påverkan av höjda räntor samt prisökning på varor och tjänster som exempelvis slamtömning.

Regleringen av avfallstaxan innebär för en fyrfackskund en kostnadsökning på 16 kr per månad. Slamtömningen höjs med 186 kronor för ordinarie schemalagd tömning.

Företagsavgiften till våra återvinningscentraler höjs med 7,5%, från 329 kr till 354 kr exklusive moms per besök.

– Prishöjningarna är orsakade av inflationen med såväl räntehöjningar som andra prisökningar inom avfallsbranschen. Vi har exempelvis kostnader för utsläppsrätter som höjer avgifterna på avfall till förbränning. Och dessa förändringar är inget en kommun kan påverka, säger Nils-Eric Dålse, ordförande i Vatten -och avfallsnämnden.

Höjs avfallstaxan även kommande år?
– Det vet vi inte, men prognoser visar att räntorna stiger ytterligare kommande år. Det i sin tur kommer alltså att påverka avfallsavgifterna för både privatpersoner och företag, säger Nils-Eric Dålse.

Beslutet om kommande års avfallstaxa kommer att tas i vatten- och avfallsnämnden och därefter i kommunfullmäktige under november-december i år. Därefter införs de nya priserna i avfallstaxan från 1 januari 2024.